Arolwg o Wefan PBC / WBP website survey 2017

 

1. Pam y gwnaethoch chi ymweld â gwefan PBC? / Why did you visit the WBP website? (Rhowch dic wrth ymyl yr holl atebion perthnasol / Tick as many as apply)

 

2. Pa mor hawdd oedd dod o hyd i’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano? How easy was it to find what you were looking for?

 

3. Pa adrannau y byddech chi’n eu hychwanegu neu eu dileu? What sections would you add in or remove?

 

4. Pa nodweddion ychwanegol a fyddai’n ddefnyddiol?
What additional features would you find useful?

 

5. A yw arddull/gwedd y wefan yn atyniadol? Do you find the website style/appearance appealing?

 

6. Beth oeddech chi’n ei hoffi orau am y wefan?
What did you like most about the website?

 

7. Beth oeddech chi’n ei hoffi leiaf am y wefan?
What did you like least about the website?

 

8. Pa mor debygol ydych chi o ddychwelyd at wefan PBC? How likely are you going to return to the WBP website?

 

9. Amdanoch chi
About you