Top Left BorderTop Right Border

Vstup do dotazníku

Informace a poučení o výzkumu
Question Separator

název projektu: Když partner ubližuje a trápí
autor projektu: doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D., Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem


Vážené dámy a pánové,

prosíme vás o vyplnění anonymního dotazníku. Dotazník je pro všechny, které jejich partner nebo partnerka trápí, ubližuje jim nebo je někdy utiskuje. Je také pro ty, kteří se s takovým partnerem nebo partnerkou setkali v minulosti.  Pravděpodobně nemůžeme zcela ovlivnit, do koho se zamilujeme a příroda na nás nachystala občas pasti. Doufáme, že bychom mohli tímto výzkumem pomoci se s těmito pastmi vypořádat.
V dotazníku se budeme například ptát, co pro vás váš partner nebo partnerka znamená, jak spolužití s ním vypadá, zda vám ubližuje slovem nebo činem, jak dlouho ve vztahu chcete, můžete nebo musíte vytrvat a zda vám ostatní lidé spíš pomáhají či nikoliv.


Vyplnit dotazník trvá 20-30 minut. Chceme se dozvědět co nejvíc, protože lidé ve vztazích často trpí a stává se, že zvenku dostávají rady, které jim nepomáhají. Dotazník je pro osoby starší 18 let, pro ženy i muže.

V dotazníků jsou otázky týkající se pocitů, vztahů, sexu a rodiny. Něktré otázky by ve vás mohly vyvolat smutné vzpomínky. Jiná rizika spojená s účastní na výzkumu nám nejsou známa. Z Vaší účasti na výzkumu nevyplývají žádné výhody ani žádné závazky. Všechny získané údaje budou použity pouze k vědeckým účelům. Data jsou sbírána anonymě. Publikovány budou pouze celkové anonymizované výsledky, nikoliv jednotlivé údaje o účastnících. Účast na výzkumu je dobrovolná a můžete ji kdykoliv ukončit zavřením webových stránek ve svém prohlížeči. Pokud máte ohledně tohoto výzkumu nějaký dotaz, kontaktujte doc. Jozífkovou, e-mail: eva.jozifkova@ujep.cz., tel. 475 28 3642, katedra biologie PřF UJEP, Za válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem.
Na otázky neexistují správné nebo špatné odpovědi. Vše pravdivé je dobré. Přečtěte si prosím pozorně všechny odpovědi a vyberte tu odpověď, která je nejblíž vašemu názoru.
Velice děkuji za účast.
S pozdravem doc. RNDr. Eva Jozífková Ph.D., zoolog a antropolog z katedry biologie Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 
 

DŮLEŽITÉ: Informovaný souhlas. Vstupem do dotazníku potvrzujete, že dáváte informovaný souhlas s účastí ve výzkumu “Když partner ubližuje a trápí”. To znamená, že se dobrovolně tohoto výzkumu účastníte a že rozumíte výše napsanému poučení o výzkumu. Pokud nesouhlasíte, stiskněte tlačítko odejít. *

Bottom Left BorderBottom Right Border