Diolch am eich diddordeb yn ein cynhyrchion data crai a data eraill. I'n helpu i brosesu'ch cais, atebwch y cwestiynau isod. Darperir data sydd ar gael o dan Drwydded Agored y Llywodraeth (yn agor mewn tab newydd) neu drwydded data amodol Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r ddau fath o drwydded yn manylu telerau ac amodau ar gyfer eu hail-ddefnyddio. Gall gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith i gyflenwi a thrwyddedu data nad yw ar gael ar-lein.

Peidiwch â defnyddio'r ffurflen gais hon os ydych angen adroddiad neu wybodaeth. Chwiliwch am adroddiadau (yn agor mewn tab newydd) neu cysylltwch â'n Llyfrgell.