Iaith:

LLYW.CYMRU: ffurflen adborth

 

Eich adborth

Hoffwn gael eich adborth er mwyn i ni allu gwella LLYW.CYMRU. Rhannwch eich barn â ni gan gynnwys unrhyw awgrymiadau am ffyrdd i wella'r wefan.

 

Amdanoch chi

Ydych chi'n defnyddio LLYW.CYMRU am resymau personol neu broffesiynol?
 

 

A fyddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn rhaglen brofi LLYW.CYMRU, i'n helpu i wella'r wefan? 

Os felly, nodwch eich enw a'ch cyfeiriad e-bost a byddwn yn cysylltu â chi.