Geef je mening over deze website

Wij willen u vragen deze enquête in te vullen. Het duurt slechts 2 minuten en geeft ons een idee hoe we deze website van de bibliotheek kunnen verbeteren. Bij voorbaat dank voor het invullen !
 

1. Bent u lid van een bibliotheek? *

 

2. Hoe heeft u onze website gevonden? *

 

3. Hoe vaak bezoekt u onze website? *

 

4. Wat is de belangrijkste reden dat u de website bezoekt? *

 

5. In hoeverre bent u het eens met de onderstaande beweringen? *

Zeer mee eensMee eensNiet mee eensZeer oneensGeen mening
De website is handig in gebruik
De website heeft een duidelijke indeling
Ik heb gevonden wat ik zocht
Ik kan snel vinden waar ik op zoek naar ben
Ik vind de vormgeving aantrekkelijk
Ik kijk naar de documenten die de bib in de kijker zet
Ik klik soms op documenten die de bib in de kijker zet
Ik vind dat de inhoud op de pagina vaak genoeg wordt aangepast waardoor de website aantrekkelijk blijft
 

6. Welke van onderstaande functies die via de website worden aangeboden, kent u? *

 

7. Heeft u nog commentaar of suggesties?

 

8. Geslacht: *

 

9. Leeftijd: *

 

10. Kies jouw bibliotheek *