Iaith:

Ymgynghori ar gymorth trethi ynni adnewyddadwy

 

C1. A ydych yn cytuno â'r cynnig i esemptio peiriannau a pheirianwaith ar gyfer ynni adnewyddadwy a gwefru cerbydau trydan rhag cael eu cynnwys mewn ymarferion prisio ardrethi annomestig?

 

C2. A ydych yn cytuno y byddai’r rhyddhad ar gyfer rhwydweithiau gwres yn helpu i hybu twf yn y sector carbon isel?

 

C3. A fydd y diffiniadau a gynigir yn sicrhau bod y rhyddhad rhwydweithiau gwres yn cael ei dargedu'n iawn?

 

C4. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar y cynigion polisi neu'r ffordd y cânt eu rhoi ar waith yn ymarferol?