Mae’r Rhestr Coetiroedd Hynafol yn rhestru coetiroedd fel:
  • Coetiroedd Hynafol a Lled-Naturiol (ASNW)
  • Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PAWS)
  • Safleoedd Coetir Hynafol a Adferwyd (RAWS)
  • Safleoedd Coetir Hynafol Anhysbys (AWSU)

Os oes gennych ymholiad, neu yn anghytuno gyda dynodiad unrhyw goetir yn y Rhestr Coetiroedd Hynafol rhowch wybod i ni.

Eich manylion *

*
*
*
*
*
*
*
 

Ardal coetir rydych yn gwneud ymholiad amdano 

 

Categori o goetir rhestrwyd yn y Rhestr Coetiroedd Hynafol:

 
Gallwch astudio map a data GIS drwy ddefnyddio Lle Geo Portal (yn agor mewn tab newydd).

Atodwch fap os yn bosibl

Dewis Ffeil
 

Beth yw’r ymholiad?

 

Ydych yn credu bod y coetir wedi cael ei rhestri’n anghywir?

 

Os ydych yn credu ei fod wedi cael ei rhestri’n anghywir rhowch gymaint o dystiolaeth ag y medrwch i gefnogi hyn: megis tystiolaeth arolygu maes, Tystiolaeth hanesyddol. Atodwch ar wahân.

Dewis Ffeil
 

Llofnodwyd