Holiadur Gwasanaethau Digidol

 

1. I ba grŵp oedran ydych chi’n perthyn?

 

2. Pa un o’r rhain sydd yn eich disgrifio?

 

3. Sawl gwaith ydych chi wedi ymweld â gwefannau’r Llyfrgell (gan gynnwys y tro hwn)?

 

4. Pa wefannau ac adnoddau ddefnyddioch chi heddiw?

 

5. Beth yw eich barn gyffredinol am safon gwasanaethau digidol y Llyfrgell?

 

6. Mae’r cwestiynau isod yn berthnasol i un gwefan, nodwch yn y blwch enw’r wefan yr hoffech ei thrafod os gwelwch yn dda. *

 

7. Beth yw eich barn gyffredinol am safon y wefan?

 

8. Beth yw eich barn am yr agweddau canlynol o’r wefan?

ArdderchogDa iawnDaBoddhaolGwael
Rhwyddineb defnydd
Gwedd y rhyngwynebau
Gwerth y wybodaeth
Pa mor gyfredol oedd y wybodaeth
 

9. Sut glywsoch chi am y wefan?

 

10. Pa mor debygol ydych chi o ddefnyddio’r wefan eto?

 

11. Unrhyw sylwadau/adborth pellach

 
Noder os gwelwch yn dda: Bydd unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn ychwanegu i'r holiadur yn cael ei phrosesu yn unol â Pholisi Gwarchod Data'r Llyfrgell.