Ein gwaith: dweud eich dweud
0%

1. Cyflwyniad
Tudalen 1 o 7

 
Hoffwn glywed eich barn ynghylch sut y dylem fynd i'r afael â materion pwysig cydraddoldeb a hawliau dynol.  

Rydym wedi amlinellu rhai o’n nodau yn ein cynllun strategol (yr hyn y byddwn yn gweithio arno o 2019 hyd at 2022). Mae’ch barn ar sut yr ydym yn blaenoriaethu a mynd i'r afael â'r nodau hyn yn bwysig iawn inni. 

Bydd eich mewnbwn yn ein helpu i lunio’n gwaith. 

Mae croeso i weithwyr polisi, arweinwyr busnes, sefydliadau'r trydydd sector, a grwpiau ac unigolion sydd â diddordeb yn ein gwaith yn Lloegr, yr Alban a Chymru gymryd rhan yn yr arolwg.

Mae’r arolwg yn cau ar Ddydd Llun 7 Ionawr 2019 am 23:59.

Sut yr ydym yn trin eich gwybodaeth

Bydd yr arolwg hwn yn parhau'n ddienw oni bai eich bod chi'n dewis gadael eich manylion cyswllt ar ddiwedd yr arolwg (dewisol).

Gwybodaeth preifatrwydd SmartSurvey

Mae’n bosibl y bydd SmartSurvey yn casglu data personol. Gweler polisi preifatrwydd SmartSurvey am ragor o wybodaeth.