Llenwch y ffurflen hon, Rhan C0.8, os mai dim ond gwneud cais am newidiadau gweinyddol rydych chi.

Nid oes angen i chi ailanfon unrhyw wybodaeth o’ch cais gwreiddiol am drwydded os nad yw eich newidiadau arfaethedig yn effeithio arni.