Ffurflen Cyfeirio at Hybiau Cymorth Cymunedol

0%
Mae Hybiau Cymorth Cymunedol yn siop-un-stop am wybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol sydd ar gael i'r holl drigolion. Mae gwasanaethau Hybiau Cymorth Cymunedol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:
 
 • Casglu pecynnau profi Dyfeisiau Llif Unffordd (LFD)
 • Bwyd (naill ai banc bwyd a/neu brydau bwyd wedi'u coginio/dosbarthiadau)
 • Cymorth gyda llety/tenantiaethau
 • Cyngor ar arian/rheoli dyled/budd-daliadau
 • Cyngor cyfreithiol (teuluol, cyflogaeth, materion sifil)
 • Cymorth gyda thanwydd/gwres
 • Cymorth i deuluoedd
 • Cymorth iechyd meddwl a chorfforol
 • Cymorth gyda chamdriniaeth yn y cartref a chamddefnyddio sylweddau
 • Cynhwysiant digidol
 • Mynd i mewn i fyd gwaith/cynnal cyflogaeth
 • Rhagnodi cymdeithasol
Llenwch eich manylion i hunangyfeirio neu i gyfeirio rhywun rydych yn ei adnabod at eich Hwb Cymorth Cymunedol lleol.