Dylid defnyddio’r ffurflen hon wrth wneud cais i gyflawni amodau eich trwydded forol – er enghraifft, er mwyn cymeradwyo cynllun rheoli amgylchedd adeiladu cyn dechrau ar weithgareddau trwyddedig.

Os yw eich trwydded forol yn cynnwys gofynion monitro, dylid defnyddio'r ffurflen hon hefyd i gyflwyno cais am gymeradwyaeth sy'n gysylltiedig â gwaith monitro – er enghraifft, er mwyn cymeradwyo manylebau monitro neu gymeradwyo adroddiadau monitro blynyddol.