Eich manylion cyswllt

 
Eich gofynion: os yw ein ffordd arferol ni o ymdrin â chwynion yn ei gwneud hi’n anodd i chi ddefnyddio’n gwasanaeth, er enghraifft, os nad Cymraeg neu Saesneg yw eich mamiaith neu eich bod eisiau ymwneud â ni mewn ffordd arbennig, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu trafod sut y gallwn ni eich helpu chi.
 

Yr unigolyn a gafodd y broblem ddylai lenwi’r ffurflen hon fel rheol. Os ydych chi’n llenwi’r ffurflen ar ran rhywun arall, bydd angen i ni fod yn fodlon bod gennych chi’r awdurdod i weithredu ar ran yr unigolyn dan sylw cyn ymdrin â’r gŵyn.

Ydych chi’n cyflwyno cwyn:
  *