Enquête complottheorieën

0%

pagina 1 van de 3

 
Het invullen van deze enquete is volstrekt anoniem. Gegevens worden alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.
LEES DIT A.U.B. EERST GOED DOOR:

In deze enquête wordt de term 'complottheorie' gebruikt als omschrijving van een theorie die een alternatief biedt voor de verklaring die door de overheid of de media gegeven wordt. In zo een alternatieve verklaring wordt gewezen op een complot van een groep mensen die meestal in het geheim opereren en kwaadaardige intenties hebben.
Het meeste bekende voorbeeld van een complottheorie is dat de aanslagen van 11 september, 2001 voorbereid zouden zijn door de Amerikaanse overheid en/of door Israël. Sommige mensen geloven deze theorie; andere mensen geloven 'het officiële verhaal' dat Al-Qaida de aanslagen zelf heeft voorbereid. Zonder partij te kiezen, wordt in deze enquête onderzocht hoe beide groepen mensen verschillen. Uw eerlijke mening wordt daarom het meeste gewaardeerd.

Geef hieronder a.u.b. aan hoe waarschijnlijk u het van elk van de onderstaande partijen vindt dat deze achter de aanslagen van 9/11 zaten. *

zeker niethoogstwaarschijnlijk nietwaarschijnlijk nietwaarschijnlijk welhoogstwaarschijnlijk welzeker wel
Al Qaida
De Amerikaanse overheid
Israel
Andere partij(en)
 

Geef a.u.b. aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens of oneens bent. *

helemaal oneensoneensbeetje oneensbeetje eenseenshelemaal eens
De Nederlandse overheid maakt geheime afspraken met de media over wat er in het nieuws komt en hoe het verteld wordt
Internationale bedrijven en bankiers spannen samen om er zelf beter van te worden, ten koste van het algemene welzijn
Verspreiding van bepaalde virussen en/of ziektes is het resultaat van verborgen inspanningen van een organisatie
Er bestaat een netwerk van Nederlandse politici die regelmatig lugubere misdaden plegen, zoals pedofilie of rituele opoffering
Een kleine, geheime groep mensen maakt op wereldniveau alle belangrijke beslissingen, zoals het starten van oorlogen
 

Hoe vaak schrijft u iets op een website (kan ook Facebook en YouTube zijn) waarin u laat merken dat u het eens bent met een complottheorie? *

 

Probeert u vrienden en kennissen wel eens duidelijk te maken dat complottheorieën serieus overwogen moeten worden? *

 

Hoe vaak deelt of 'liked' u een bericht op social media (zoals Facebook) dat door anderen als een complottheorie genoemd kan worden? *

 

Hoe vaak bezoekt u websites waarin complottheorieën serieus behandeld worden? *

 

Hoeveel filmpjes en documentaires heeft u inmiddels gezien waarin een complottheorie serieuze aandacht krijgt? *

 

Bent u lid van, of geabonneerd op een Facebook groep, Youtube kanaal of Twitter account waarin complottheorieën serieus behandeld worden? *

 

Geef a.u.b. aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens of oneens bent. *

helemaal oneensoneensbeetje oneensbeetje eenseenshelemaal eens
Je weet tegenwoordig echt niet meer op wie je nog kunt vertrouwen
Om een beter bestaan te krijgen moet je vooral geluk hebben
Wat je voelt of denkt, telt tegenwoordig niet meer
Ik ben tevreden met mezelf
Ik voel me best nutteloos
Ik ben in staat om dingen net zo goed als anderen te doen