Mwy o Gwestiynau? Sut y Gallwn Eich Helpu

 
Os ydych wedi darllen ein Cwestiynau Cyffredin a bod gennych gwestiwn arall am gael cyswllt band eang cyflymach dewiswch bwnc eich ymholiad o'r rhestr.
 

Beth yw’ch mater? *

 

Er mwyn defnyddio'r ffurflen hon mae'n rhaid ichi yn gyntaf gytuno i'n Telerau ac Amodau sy'n rhoi manylion sut y byddwn yn trin eich gwybodaeth. *