Dewis iaith arall
 
Diolch am ymweld ag un o'n henebion.. Byddem wrth ein boddau'n clywed am eich ymweliad.
 
Byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd munud neu ddwy i gwblhau arolwg byr i ddweud wrthym am eich ymweliad.
 
Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio i'n helpu ni i sicrhau bod pawb sy'n ymweld รข'n safleoedd hanesyddol yn cael eu cadw'n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19 ac yn dilyn canllawiau iechyd diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Os bydd eich pryderon o natur ddifrifol, ffoniwch ni yn ystod oriau swyddfa ar 03000 256000 neu anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol ar cadw@llyw.cymru.

1. Ble wnaethoch chi ymweld? *

 

2. Dyddiad yr ymweliad *

   DD/MM/YYYY 
 
 

3. Amser yr ymweliad *

 HHMM
 

4. Gyda phwy wnaethoch chi ymweld? *

 

5. Pa mor ddiogel oeddech chi'n teimlo yn ystod eich ymweliad? *

 

6. Dywedwch wrthym pam yr oeddech chi'n teimlo fel hyn?
  *

 

7. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am eich ymweliad?