Dine personopplysninger: Dine rettigheter


Du har visse rettigheter når det gjelder hvordan vi bruker personopplysningene dine. Vi har laget dette skjemaet for å gjøre det enkelt for deg å utøve rettighetene dine og for oss å innhente den informasjonen vi trenger til å behandle forespørselen din.

Vi innser at utfylling av skjemaer er ikke mulig for alle, slik at du også kan kontakte intldataprivacy@livenation.co.uk som vil hjelpe deg å fullføre den.
 
Seksjon A: Personopplysninger


Oppgi navnet og e-postadressen du har brukt i forbindelse med oss. Hvis du kan ha brukt flere kontoer med ulike e-postadresser, bør du oppgi alle sammen.

Det vil også være nyttig for oss å ha telefonnummeret ditt i tilfelle vi må ta kontakt med deg angående forespørselen, men hvis du ikke ønsker å oppgi det, vil vi bruke utelukkende e-post. Hvis du ønsker at vi skal sende informasjon til deg via brevpost, må du oppgi postadressen din.
 

Navn: *

 

E-postadresse(r): *

 

Telefonnr:

 

Postadresse:

 
Seksjon B: Nærmere detaljer om forespørselen din

Jeg ønsker at personopplysningene mine skal bli slettet.


Du kan be oss om å slette personopplysningene dine selv om vi ikke alltid kan etterkomme forespørselen (for eksempel når vi har en juridisk forpliktelse til å bevare personopplysninger). Vi vil vurdere forespørselen din nøye, slette alle personopplysninger vi ikke lenger trenger og informere deg i tilfelle vi ikke kan slette alle personopplysningene dine. Du kan be oss om dette hvis du tror at en eller flere av de nedenfor nevnte premissene gjelder. Avmerk de relevante boksene.

 

Jeg ønsker at personopplysningene mine skal begrenses.


Du kan be oss om å begrense bruken av personopplysningene dine. Hvis vi begrenser bruken av personopplysningene dine, kan det bety at du ikke får brukt tjenestene våre. Du kan be oss om dette hvis du tror at en eller flere av de nedenfor nevnte premissene gjelder. Avmerk de relevante boksene.

 

Jeg ønsker tilgang til personopplysningene mine.


Du er berettiget til å be om en kopi av personopplysningene dine.

Vi vil sende personopplysningene dine elektronisk som et Word-dokument, PDF-fil eller lignende. Hvis du ønsker at vi skal sende deg utskrift på papir, er det bare å si fra.

Du er også berettiget til å motta alle oppgitte personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

 

Jeg protesterer på at dere bruker personopplysningene mine.


Du har rett til å protestere på visse måter å bruke personopplysninger på. Noen av disse rettighetene må vi overholde (for eksempel direkte markedsføring, noe som omfatter eventuell profilering tilknyttet slik markedsføring), andre er vi bare i stand til å oppfylle når vi ikke har en overordnet grunn til å fortsette med å behandle personopplysningene dine.

Jeg ønsker å protestere på bruken av personopplysningene mine til (avmerk alle boksene som gjelder):

 

Jeg ønsker at personopplysningene mine skal korrigeres:


Hvis du tror at personopplysningene dine er unøyaktige, kan du be om å få dem oppdatert.

Oppgi nærmere detaljer om hvilke personopplysninger du anser å være unøyaktige.