Dina uppgifter: Dina rättigheter


Du har vissa rättigheter i fråga om hur vi använder dina uppgifter. Vi har utformat det här formuläret för att göra det enkelt för dig att utöva dina rättigheter och för oss att samla den information vi behöver för att hantera din förfrågan.

Vi inser att det inte är möjligt att fylla i formulär för alla, så du kan också kontakta intldataprivacy@livenation.co.uk som hjälper dig att slutföra det.
Avsnitt A: Dina uppgifter


Skriv in namnet och e-postadressen som du har använt vid kontakt med oss. Om du har flera konton som använder olika e-postadresser ber vi dig uppge alla dessa.

Det är också bra om vi har tillgång till ditt telefonnummer om vi skulle behöva kontakta dig i relation till din förfrågan, men om du inte vill uppge det så är det ingen fara – då håller vi oss till e-post. Fyll i din postadress om du vill ha information via vanlig post.

Namn: *

 

E-postadress(er): *

 

Telefonnummer:

 

Adress:

 
Avsnitt B: Information i din förfrågan

Jag vill att ni raderar mina uppgifter.


Du kan begära att vi ska radera din personliga information, men det är inte alltid vi kan efterkomma din begäran (till exempel när vi är juridiskt förpliktade att behålla dina uppgifter). Vi bedömer din förfrågan noggrant, raderar eventuella uppgifter vi inte längre behöver och meddelar dig om vi inte kan radera dina uppgifter. Du kan begära att vi raderar dina uppgifter på grund av en eller flera av följande orsaker. Markera de rutor som gäller dig.

 

Jag vill att ni begränsar mina uppgifter.


Du kan begära att vi begränsar användningen av dina uppgifter. Om vi begränsar dina uppgifter kan det innebära att du inte längre kan använda våra tjänster. Du kan begära att vi raderar dina uppgifter på grund av en eller flera av följande orsaker. Markera de rutor som gäller dig.

 

Jag vill ha tillgång till mina uppgifter.


Du har rätt att begära en kopia på dina uppgifter.

Vi tillhandahåller dina uppgifter elektroniskt som Word-dokument, PDF-fil eller liknande. Kontakta oss om du vill att vi skickar utskrivna papperskopior till dig.

Du är också berättigad att motta alla personliga uppgifter som du har tillhandhållit oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.

 

Jag motsätter mig er användning av mina uppgifter.


Du har rätt att motsätta dig viss användning av dina uppgifter. Några av dessa rättigheter är vi skyldiga att iaktta (t.ex. direkt marknadsföring, inklusive eventuell profilering i samband med denna marknadsföring), medan vi bara kan iaktta andra där vi inte har ett åsidosättande skäl att fortsätta bearbeta dina uppgifter.

Jag motsätter mig er användning av mina uppgifter för (markera alla rutor som gäller dig):

 

Jag vill att ni korrigerar mina uppgifter.


Om du anser att dina uppgifter är felaktiga kan du begära att vi uppdaterar dem.

Ge oss mer information om de uppgifter du anser är felaktiga.