Vaše údaje: vaše práva


Na způsob, jakým využíváme vaše údaje, se vztahují jistá práva. Tento formulář jsme vytvořili, abychom vám usnadnili uplatnění těchto práv a nám pomohli získat informace, které potřebujeme ke zpracování vaší žádosti.

Uvědomujeme si, že vyplnění formulářů není možné pro každého, takže se můžete také obrátit na intldataprivacy@livenation.co.uk, který vám pomůže jej dokončit.
Oddíl A: vaše údaje


Uveďte prosím jméno a e-mailovou adresu, kterou jste použili ke kontaktu s námi. Pokud vlastníte více účtů využívajících různé e-mailové adresy, uveďte je prosím všechny.

Užitečné může být také vaše telefonní číslo pro případ, že bychom vás potřebovali kontaktovat s ohledem na vaši žádost, pokud si však nepřejete uvést své telefonní číslo, postačí nám váš e-mail. A pokud si přejete, abychom vám poslali informace poštou, uveďte prosím svoji poštovní adresu.

Jméno: *

 

E-mail(y): *

 

Telefon:

 

Adresa:

 
Oddíl B: podrobnosti o vaší žádosti

Přeji si, aby byly mé údaje vymazány.

Můžete požádat o vymazání vašich údajů, my vám však nemůžeme zaručit, že budeme moci vaší žádosti vždy vyhovět (například pokud máme právní povinnost vaše údaje uchovat). Vaši žádost důkladně prověříme a vymažeme všechny údaje, které již nepotřebujeme, a v případě, že vaše údaje nebudeme moci vymazat, vás na tuto skutečnost upozorníme. Tuto žádost můžete podat, pokud se domníváte, že můžete uplatnit jeden nebo několik níže uvedených důvodů. Označte prosím příslušné možnosti.

 

Přeji si omezit užívání mých údajů.

Máte možnost požádat nás o omezení používání vašich údajů. Pokud omezíme využití vašich údajů, je možné, že nebudete moci používat naše služby. O tento postup můžete požádat, pokud se domníváte, že máte nárok na uplatnění jednoho či více níže uvedených důvodů. Označte prosím odpovídající možnost.

 

Přeji si získat přístup ke svým údajům.

Máte právo požadovat kopii svých údajů.

Vaše údaje vám poskytneme elektronickou formou, v souboru Word, PDF nebo jiném podobném formátu. Pokud si přejete obdržet tištěnou kopii poštou, dejte nám to prosím vědět.

Máte také právo obdržet veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Nepřeji si, abyste používali mé údaje.

Máte právo vznést námitku proti jistým způsobům použití údajů. Některá z těchto práv musíme dodržovat (např. přímý marketing včetně veškerého profilování souvisejícího s daným marketingem), jiná budeme moci uplatnit pouze v případě, že nemáme naléhavý důvod pokračovat ve zpracovávání vašich údajů.

Chci vznést námitky proti používání mých údajů (zaškrtněte prosím všechna odpovídající políčka):

 

Přeji si opravit své údaje

Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje nesprávné, můžete požádat o jejich aktualizaci.

Uveďte prosím informace o údajích, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné.