FFURFLEN WRC: Cais am gydsyniad i ymchwilio i ffynhonnell dŵr daear

0%
 

A ydych yn gwneud cais am: *

 

Os oes gennych drwydded tynnu dŵr ar gyfer y safle hwn eisoes, darparwch rif cyfresol y drwydded