Dewis iaith arall

Cais i gofrestru Safle Gweithredu Tirlenwi gydag Awdurdod Cyllid Cymru

1. Adran 1: - Manylion y Sefydliad

 

Peidiwch â defnyddio'r botymau 'Yn ôl / Ymlaen' eich porwr i fynd drwy'r ffurflen.

Er mwyn sicrhau nad ydych yn colli eich atebion, mynd drwy'r ffurflen gan ddefnyddio'r botymau ar waelod pob tudalen.

1.1 Enw’r Sefydliad

Nodwch enw cofrestredig eich sefydliad. *

 

1.2 Enw Masnachu’r Sefydliad (os yw’n berthnasol)

Os yw eich sefydliad yn masnachu o dan enw gwahanol, nodwch hwnnw yn y fan yma.

 

1.3 Cyfeiriad y Sefydliad

Nodwch enw cofrestredig eich sefydliad. Bydd y cyfeiriad hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gohebiaeth swyddogol a hysbysiadau i'r cwmni. *

*
*
*
*
 

1.4 Dewis Iaith

Dewiswch yr iaith mae’r sefydliad yn ei ffafrio *