Dewis iaith arall

Holiadur profion asymptomatig rheolaidd

 
Er mwyn helpu i atal lledaeniad COVID-19 mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r cyfle i rai pobl gymryd profion asymptomatig COVID-19 cyflym rheolaidd o'r enw dyfeisiau llif unffordd (LFD). 

Rydym yn gwybod nad yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â COVID-19 yn dangos unrhyw symptomau a’u bod felly’n gallu trosglwyddo'r feirws i eraill heb wybod. Gall profion rheolaidd ddwywaith yr wythnos i bobl heb symptomau (asymptomatig) helpu i atal y feirws rhag lledaenu. 

Hoffem wybod am eich profiad o gael profion COVID-19 yn rheolaidd ddwywaith yr wythnos. Bydd hyn yn ein helpu i gynllunio pa fath o brofion y dylem eu cynnig yn y dyfodol. Ni fyddwn yn casglu nac yn storio eich data personol.  

Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau.  Atebwch yr holl gwestiynau os gwelwch yn dda.

Nodwch eich grŵp oedran. *

 

Beth yw eich grŵp ethnig? *

  • Gwyn
  • Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
  • Cymysg
  • Du neu Ddu Prydeinig
  • Grŵp Ethnig Arall
 

Beth yw eich rhyw? *