Dewis iaith arall

Dod o hyd i gynllun perchen ty

Bydd ateb rhai cwestiynau amdanoch chi a'ch amgylchiadau yn eich helpu i ddod o hyd i'r cynllun iawn ichi gael berchen ar gartref.
 

1. Ai dinesydd Prydeinig, dinesydd yn yr Undeb Ewropeaidd/Ardal Economaidd Ewropeaidd, neu ddinesydd sydd â chaniatâd amhenodol i aros ydych chi? *