AGM 2021 Proxy Form ¦ CBC 2021 Ffurflen Procsi
 

I confirm that I am a Fellow of the Learned Society of Wales, and am eligible to vote in the Annual General Meeting

Yr wyf yn cadarnhau fy mod yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac yr wyf yn gymwys i bleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
*