Sverigebanken App Design Feedback

 

1. Kön (Gender)

 

2. Ålder (Age)

 

3. Vad tycker du om Sverigebanken App (What do you think about the Sverigebank App) ?

Instämmer inte alls (Totally Disagree)Instämmer inte (Disagree)NeutralInstämmer (Agree)Instämmer helt (Totally agree)
1. Denna app sätter mig i centrum som kund (This app put me in the center as the customer)
2. Jag fick snabbt en god överblick över appen (I quickly got a good overview of the app)
3. Det är lätt att hitta i appen (It's easy to find the functions needed in the app)
4. Jag tycker appen verkar vänlig (I think the app seems user friendly)
5. Jag tycker att appen är användbar (I think the app is useful)
6. Jag kommer ofta använda appen för mina bankärenden (I will often use the app for my bank cases)
7. Appen vänder sig till människor i min åldersgrupp (The app is aimed at people in my age group)
8. Jag rekommenderar gärna denna app för mina vänner (I would likely to recommend this app to my friends)
9. Det finns många onödiga alternativ i appen (There are many unnecessary options in the app)
10. Jag känner att det finns funktioner som saknas (I feel there are features that are missing)
11. Appen ger mig de funktioner som jag förväntade mig redan innan jag använde den (The app gives me the features that I expected to find even before I use it)
12. Det känns inte som att någon verkar onödigt (It does not feel like some functions or feature seems unnecessary)
13. Utseendet på gränssnittet är glädjande för ögat (The look of the interface is pleasing to the eye)
14. Övergripande är jag nöjd med appen (Overall, I am pleased with the app)
15. Jag känner att några steg kan göras kortare (inte för mycket att klicka) (I feel that some steps can be done shorter (not too much to click))
Powered by SmartSurvey
Check out our survey templates or create your own.