Ymgynghoriad Ardal Forol Warchodedig: AGA Liverpool Bay / Bae Lerpwl

0%

1. Cyflwyniad
Tudalen 1 o 3

 
Newidiadau arfaethedig i Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) Liverpool Bay / Bae Lerpwl: sylwadau ar gynigion

Mae Natural England, y Cydbwyllgor Gwarchod Natur a Cyfoeth Naturiol Cymru yn ceisio eich barn ar newidiadau arfaethedig i Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) Liverpool Bay / Bae Lerpwl. Gweler y dudalen ymgynghori am fanylion llawn.

Gweler yr hysbysiad preifatrwydd  i gael gwybod sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio.