Language:

Strategaeth Ddigidol i Gymru: gosod y cyd-destun

 

1. Pa genhadaeth ydych chi'n gwneud sylwadau arni?

 

2. Ydych chi’n credu mai dyma’r canlyniadau iawn?

 

3. Beth ydych yn gredu yw’r rhwystrau? 

 

4. A ydych yn credu bod unrhyw fylchau, ac os felly, beth ydynt?

 

5. Pe byddai’n rhaid ichi flaenoriaethu, beth fyddai eich 3 prif flaenoriaeth?  

 

6. Cenhadaeth 1: Pa enghreifftiau ydych chi wedi eu gweld yng Nghymru, neu y tu allan i Gymru, o wasanaethau sy’n rhoi profiad gwych i’r defnyddiwr? 

 

7. Cenhadaeth 1: Ble ydych yn credu y gellid gwneud gwelliannau yn gyflym, a fyddai o gymorth yn ein bywydau bob dydd?

 

8. Cenhadaeth 2: Pa enghreifftiau rydych chi wedi'u gweld yng Nghymru, neu y tu allan i Gymru, o ddiwydiannau sy'n defnyddio technolegau trawsnewidiol neu dechnolegau sy’n tarfu er mwyn ysgogi cynhyrchiant neu gydnerthedd?

 

9. Cenhadaeth 2: Pa newidiadau neu welliannau rydych chi'n meddwl y gallai busnesau eu gwneud yn gyflym i roi hwb i'r broses o fabwysiadu rhagor o dechnolegau digidol?

 

10. Cenhadaeth 4: A oes enghreifftiau o’r tu allan i Gymru lle mae cynhwysiant digidol yn sbarduno gwell darpariaeth o wasanaethau e.e. NHS Digital?