Ymgyngoriadau


Un rhwydwaith, un amserlen, un tocyn: cynllunio bysiau fel gwasanaeth cyhoeddus i Gymru

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Y broses adolygu

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn wrthi’n cael eu hadolygu.

Bydd manylion canlyniad yr ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Dychwelyd i ymyngoriadau.