Atpažinti psichologinę traumą (2022)

0%
Gerbiamieji,

Kviečiame Jus dalyvauti moksliniame tyrimeAtpažinti psichologinę traumą, kurį atlieka Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro mokslininkai, bendradarbiaudami su Kardifo universiteto mokslininkais iš Jungtinės Karalystės.

Žemiau pateikiame informaciją, kad galėtumėte apsispręsti dėl dalyvavimo šiame tyrime.
 
Koks šio tyrimo tikslas?
Tyrimu siekiama nustatyti trauminių patirčių paplitimą Lietuvoje, įvertinti asmenų patiriamą stresą bei galimas reakcijas į trauminius įvykius.
 
Ką turėsiu daryti, jei sutiksiu dalyvauti tyrime?
Jums sutikus dalyvauti tyrime, prašysime užpildyti klausimyną internetu atsakant į klausimus apie Jūsų patiriamą stresą, savijautą ir reakcijas į stresą. Klausimyno pildymas įprastai trunka iki 20 min.
 
Ar aš privalau dalyvauti?
Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir priklauso tik nuo Jūsų asmeninio apsisprendimo. Jeigu Jūs sutiksite dalyvauti tyrime, galėsite bet kuriuo tyrimo metu persigalvoti ir nutraukti dalyvavimą tyrime nepateikiant atsisakymo priežasties. Jūs taip pat turite galimybę pareikalauti, kad Jūsų duomenys būtų pašalinti iš tyrimo.
 
Kaip bus naudojama mano pateikta informacija?
Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali. Duomenys bus tvarkomi ir saugomi remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Vilniaus universiteto dokumentų saugojimo ir tvarkymo dokumentais. Prie Jūsų pateiktų duomenų prieigą turės tik šio tyrimo tyrėjai, duomenys bus analizuojami apibendrintai.
 
Kaip bus naudojami projekto metu gauti rezultatai?
Tyrimo rezultatai bus naudojami rengiant mokslines publikacijas ir praktines rekomendacijas. Visi tyrimo dalyviai turės galimybę susipažinti su apibendrintais tyrimo rezultatais, kuriuos planuojama skelbti mokslo darbuose.
 
Kokia numatoma dalyvavimo nauda?
Jūsų dalyvavimas tyrime padės tyrėjų komandai geriau suprasti asmenų reakcijas į stresinius ir trauminius įvykius ir numatyti prevencijos ir / ar psichologinės pagalbos galimybes traumas patyrusiems asmenims.
 
Ar dalyvavimas tyrime sukelia kokią nors riziką?
Tyrėjų komanda nenumato jokios didesnės rizikos nei Jūsų atliekama įprastinė kasdieninė veikla. Kilus klausimams, tiek tyrimo metu, tiek po tyrimo, galėsite susisiekti su tyrėjais. Tyrimo pabaigoje Jums bus pateikiama informacija apie psichologinės pagalbos galimybes, kad, esant poreikiui ar pajutus neigiamas tyrimo pasekmes, galėtumėte gauti pagalbos.

Svarbu! Jeigu Jums jau teko dalyvauti tyrime "Atpažinti psichologinę traumą", kuris vyko nuo 2020 m. spalio iki 2021 m. birželio (pildėte anketą apie patirtus sunkius gyvenimo įvykius ir dalyvavote interviu su psichologu), dėkojame Jums ir šiame tyrimo etape prašytume nedalyvauti. 
 
Kontaktiniai duomenys
Jei turite klausimų ar norite pasitraukti iš tyrimo, galite susisiekti su tyrėjų komandos vadove dr. Odeta Geležėlyte (el. paštu: atpazintitrauma@fsf.vu.lt). 
 
Jei perskaitėte visą aukščiau suteiktą informaciją, neturite klausimų ir sutinkate dalyvauti apklausoje, perskaitykite žemiau pateiktą informaciją ir patvirtinkite savo sutikimą dalyvauti tyrime.
  • Patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau visą aukščiau pateiktą informaciją.
  • Patvirtinu, kad turėjau užtektinai laiko apsvarstyti pateiktą informaciją.
  • Suprantu, kokie yra tyrimo tikslai.
  • Man buvo suteikta galimybė kreiptis į tyrėjus, tam, kad būtų atsakyti mano klausimai.
  • Suprantu, kad mano dalyvavimas yra savanoriškas ir kad galiu laisvai pasitraukti iš tyrimo.
  • Sutinku, kad šiame moksliniame tyrime sukaupti nuasmeninti duomenys būtų analizuojami ir apibendrinami.
  • Suprantu, kad nebus išsaugota jokia mano asmeninė informacija, tam, kad būtų užtikrintas konfidencialumas.
 

Žemiau patvirtinkite sutikimą dalyvauti tyrime: *