Iaith:

Diwygiadau i Bwerau a Gweithdrefnau Prynu Gorfodol

1. Diwygiadau i Bwerau a Gweithdrefnau Prynu Gorfodol
Tudalen 1 o 7

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn ar ddiwygiadau er mwyn gwneud y canlynol: • moderneiddio pwerau a gweithdrefnau prynu gorfodol statudol wedi'u hategu gan ddeddfwriaeth sylfaenol, • gwella prosesau technegol er mwyn symleiddio'r gweithdrefnau ar gyfer ymchwiliadau cyhoeddus a sylwadau ysgrifenedig mewn perthynas â phrynu gorfodol .