Top Left BorderTop Right Border

x

druha varka

1. prosím o účast na výzkumu

Question Separator
Prosím o účast na výzkumu zaměřeném na BDSM jako na přirozenou součást sexuality člověka.
 
BDSM znamená sexuální vzrušení jednou nebo více z následujících   aktivit: dominance a submisivita v sexu (např. hra na otroka a pána), sadismus a masochismus (např. výprask), bondage (svazování). Vyplnit dotazník trvá 15-25 minut. Nedříve si prosím přečtěte níže uvedené údaje. Vaše účast je velmi důležitá.

Pro účast na výzkumu klikněte na tlačítko "POKRAČOVAT" dole pod textem

Prosím řekněte o výzkumu dalším.

Kdo se může účastnit:

1) dospělé osoby s BDSM nebo fetiš preferencí
2) dospělé osoby, které se s těmito preferencemi setkaly nebo o nich přemýšlely
  
Co je zkoumáno: sexuální preference, názory a zkušenosti, dědičnost, dominance a submisivita v životě a v sexu.
Proč zkoumáme: O BDSM existuje spoustu mýtů, zatímco některé skutečnosti jsou opakovaně opomíjeny. 
Soukromí a bezpečnost: Dotazník je anonymní. Všechny získané údaje budou použity pouze k vědeckým účelům. Z důvodu bezpečnosti jsou data shromažďována anonymně na zabezpečeném zahraničním serveru v EU. Účast na výzkumu je dobrovolná a můžete kdykoliv ukončit nebo přerušit.
Jak dotazník vyplnit: Na otázky neexistují správné nebo špatné odpovědi. Vše pravdivé je dobré. Přečtěte si prosím pozorně všechny odpovědi a vyberte tu odpověď, která nejvíce odpovídá vašemu názoru Během vyplňování můžete své odpovědi měnit nebo se vracet. NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM TLAČÍTKO ZPĚT VAŠEHO PROHLÍŽEČE, k návratu použijte tlačítko "Zpátky" dole na stránce. Dotazník vyplňte prosím až do konce, na poslední stránce stiskněte „Odeslat“. Vyplnit dotazník trvá 15-25 minut.

Některé pojmy, které se v dotazníku vyskytují:

BDSM sex, sex s prvky BDSM: dobrovolné a vědomé sexuální aktivity s prvky dominance a submisivity a/nebo sadismu a masochismu a/nebo bondage; například hra na otroka
a pána, naplácání, bičování, svazování. například hra na otroka a pána, naplácání, bičování, svazování. Nemusí končit orgasmem. Nemusí jít o soulož. BDSM sex není nedobrovolná aktivita, například znásilnění NENÍ BDSM sex.
 
Switch: osoba, která střídá roli „dole“ a roli „nahoře“. Například ji někdy vzrušuje chovat se jako masochista a jindy jako sadista, někdy jako dominant a jindy jako submisiv. 
 
Switchovat, switchování: střídat roli „dole“ a roli „nahoře“, střídání rolí „dole“ a „nahoře“.
 
Stopka, safeword: předem domluvené slovo nebo gesto, jímž dává osoba najevo, že si přeje sexuální praktiku ukončit.
„Scénka“: je se souhlasem všech účastníků uměle navozená nebo předstíraná situace. Tyto „scénky“ mohou být podrobně dohodnuté nebo mohou mít volnější průběh. „Scénka“ nemusí obsahovat skutečný „sex“. Nemusí končit souloží. Osoby však pociťují tyto aktivity jako erotizující. 
 
Sexuální interakce: sexuální chování osob k sobě navzájem.
 

Kdo zkoumá: RNDr. Eva Jozífková Ph.D., z katedry biologie Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, katedry sociální práce Univerzity Karlovy v Praze a první lékařská fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S články dr. Jozífkové se můžete seznámit v sekci články Jozífková" na www.en-k.net.

Podrobnější údaje: Aby výsledky výzkumu nebyly odborníky zlehčovány, jsou zapotřebí dvě věci: 1) velký počet osob s BDSM zaměřením, které se výzkumu účastní 2) odpovědět na hodně otázek. Protože nikoho nebaví vyplňovat dlouho, přichystám několik kratších dotazníků (10-25 minut), které budou postupně zveřejňovány. Toto je první a nejdůležitější z nich. Některé z otázek byly použity při výzkumu v jiných zemích a přispěly k tzv. revizi F65. Jiné jsou převzaté ze standartních testů.

Děkuji a jsem s upřímným pozdravem RNDr. Eva Jozífková Ph.D.
 

Pro účast na výzkumu klikněte na tlačítko "POKRAČOVAT" dole pod textem.

Bottom Left BorderBottom Right Border