0%

Oes gennych chi funud?

Mae Bwletin Arsylwi Chwarterol AGIC yn rhannu ein newyddion diweddaraf, yn crynhoi themâu allweddol rydym wedi’u darganfod, ac yn amlinellu diweddariadau arwyddocaol, felly gyda’n gilydd gallwn gyflawni ein nod o wella gofal iechyd ledled Cymru.

Rhan yn unig, yw'r bwletin hwn, o'n hymrwymiad i ddeall disgwyliadau ein rhanddeiliaid yn well, ymgysylltu'n rhagweithiol yn rheolaidd ac adrodd ar ein gweithgarwch.

Byddem wrth ein bodd yn gwybod beth yw eich barn chi am ein Bwletin Arsylwi – dim ond ychydig o gwestiynau a dyna ni!