Iaith:

Lleihau allyriadau yn sgil llosgi tanwydd solet i ddibenion domestig

1. Cwestiynau
Tudalen 1 o 2

 

1) A ydych chi'n cytuno y dylem roi'r gorau i ddefnyddio glo tŷ a phren gwlyb i gynhesu ein cartrefi a'n busnesau?
 

 

2) Pa mor hir ydych chi'n meddwl y dylem ei roi i bobl a diwydiant roi'r gorau i ddefnyddio glo tŷ a phren gwlyb?

1 flwyddyn
2 flynedd
Neu wneud iddyn nhw stopio'n syth?