Inspection Report Feedback Questionnaire

1. Rydym yn croesawu eich barn am ein hadroddiadau arolygu

0%
Rydym am sicrhau bod ein hadroddiadau arolygu yn ddefnyddiol ac yn ddarllenadwy. Rydym yn arolygu gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru â ni er mwyn cadarnhau eu bod yn darparu gofal diogel. Rydym hefyd yn cadarnhau a yw hawliau pobl yn cael eu parchu ac a yw ansawdd eu bywyd yn well. Caiff ein hadroddiadau arolygu eu darllen gan bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol a gofal plant a chwarae yng Nghymru; yn ogystal â'u ffrindiau neu berthnasau, pobl sy'n gweithio mewn gwasanaethau gofal a gweithwyr proffesiynol eraill. Rydym am glywed eich barn a'ch profiadau o ddarllen ein hadroddiadau arolygu. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall p'un a yw ein hadroddiadau yn darparu gwybodaeth glir a gwerthfawr i chi. Oes gennych chi bryder brys am wasanaeth? Cliciwch yma i roi gwybod i ni