Mae Sir y Fflint Digidol yn gynllun uchelgeisiol sy’n nodi sut y byddwn yn gwella ac yn symleiddio ein gwasanaethau.  

Nid cynnig mwy o wasanaethau ar-lein yn unig yw’r nod ond newid y ffordd y byddwn yn cyflenwi ein gwasanaethau i roi’r profiad gorau i bawb.

Hoffem glywed eich barn am ein cynllun digidol, a gallwch ddod o hyd iddo ar ein gwefan www.siryfflint.gov.uk/CSyFf-Digidol

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich adborth yw dydd Llun, 31 Ionawr 2022.  


Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn trin yr wybodaeth rydych chi’n ei roi inni, cliciwch yma