Workshop CNI - Inschrijving en aanbevolen enquête

1. Inleiding

0%
Beste huisarts,


In opdracht van de FOD Volksgezondheid, CEBAM en EBPnet voert Antares Consulting een project uit om het implementatieniveau van de CNI-richtlijnen "Chronische Nierinsufficiëntie" (2012) en "Multidisciplinaire Richtlijn Chronisch Nierlijden (CNI)" (2016) bij de huisarts in België te evalueren.

Dit is een nationaal project dat tot doel heeft de toepassing van klinische richtlijnen in uw praktijk te verbeteren om een goede follow-up van de patiënt met een chronische nierziekte te waarborgen. De bedoeling hierbij is om het zorgtraject van de patiënt te verbeteren, alsook om de rol van de huisarts hierin te belichten.

Bent u geïnteresseerd? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan een interactieve workshop, geaccrediteerd door het RIZIV voor 3 CP. U bespreekt er uw praktijken en werkt vervolgens aan een individueel actieplan met doelstellingen voor verbetering. 

Tijdens deze workshops worden specifieke thema's besproken die betrekking hebben op de verschillende stappen in het zorgtraject:
  • Screening
  • Diagnose
  • Behandeling
  • Follow-up
  • Doorverwijzing van de patiënt

Nadat u uw inschrijving hebt voltooid, kunt u 5 facultatieve vragen beantwoorden, waarvan de resultaten zullen worden gebruikt als kwantitatieve indicatoren om de tijdens de workshops besproken onderwerpen te kaderen. Voor deze vragen zijn extracties uit uw EPD-software nodig. Wij zullen u stap voor stap door dit proces begeleiden, rechtstreeks in de vragenlijst, maar ook met behulp van een handleiding die u kunt downloaden. Dit zal ongeveer 15 minuten duren. Indien nodig, kunt u uw voortgang op elk moment opslaan en op een ander tijdstip verdergaan.

Als u bij het invullen van de vragenlijst vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: irc@antares-consulting.com. Wij verbinden ons ertoe om u binnen de 24 uur verder te helpen!