Ymholiad Sbarcio’r Syniad

 
Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy e-bostio: SbarciorSyniad@llyw.cymru.

Mae angen gwybodaeth amdanoch er mwyn i ni allu ateb eich ymholiad yn llawn. Gweler adran ymholiadau cyffredinol hysbysiad preifatrwydd Llywodraeth Cymru am fwy o wybodaeth.

1. Ydych chi'n derbyn y cytundeb preifatrwydd? *

 

2. Manylion cyswllt: *

*
*
*
 

3. Sut y byddai'n well gennych i ni gysylltu â chi? *

 

4. Am beth rydych chi'n cysylltu â ni? *

 

5. Rhowch ddisgrifiad byr o'r help sydd ei angen arnoch: *