Arolwg Cwsmer - Gwerthuso gyrfacymru.llyw.cymru

Cyflwyniad i'r Arolwg

0%
Diolch am gytuno i gymryd yr arolwg yma. Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan ac yn gwerthfawrogi adborth ein cwsmeriaid. Ni ddylai'r arolwg hwn gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau.

Mae Gyrfa Cymru yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Dim ond at ddibenion gwerthuso gwefan Gyrfa Cymru y byddwn yn defnyddio eich ymatebion yn yr arolwg hwn.

Mae'r arolwg hwn hefyd ar gael yn Saesneg.