BETA: Porth gwybodaeth amgylcheddol Cymru

I helpu i ni wella ein porth gwybodaeth, hoffem ofyn 5 cwestiwn gyflym i chi.
 

1. Beth mae'r Porth gwybodaeth amgylcheddol Cymru yn eich helpu i wneud?

 

2. Ydy ein Porth gwybodaeth amgylcheddol Cymru yn rhoi'r atebion rydych yn chwilio amdano? Os na, pam ddim?

 

3. Pa mor hawdd oedd hi i gael hyd i'r wybodaeth oeddech chi'n chwilio amdani?

 

4. Sut byddech chi'n gwella ein Porth gwybodaeth amgylcheddol Cymru?

 

5. Beth yw eich swydd? (Er enghraifft ecologydd, cynllunydd awdurdodau lleol, aelod o'r cyhoedd)

 

6. Allen ni gysylltu â chi i glywed mwy o'ch adborth? (Gadewch eich cyfeiriad ebost)