Iaith:

AGIC Adolygiad Cenedlaethol o Wasanaethau Mamolaeth

0%

1. Canllaw
Tudalen 1 o 7

 
Mae Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi lansio adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth ledled Cymru. Mae’r arolwg yn rhedeg o fis Mehefin 2019 tan haf 2020 pan fyddwn yn cyhoeddi adroddiad cenedlaethol.

Yn rhan o’r adolygiad rydym yn gweithio gyda Cynghorau Iechyd Cymuned i gasglu barn unrhyw un sy’n byw yng Nghymru sydd a phrofiad o wasanaethau mamolaeth. Rydym eisiau clywed gan bawb sydd a phrofiad o feichiogrwydd a geni plant yn cynnwys partneriaid neu unrhyw un arall sydd am rannu eu barn am wasanaethau mamolaeth. Os gwelwch yn dda, llenwch a dychwelwch yr holiadur byr yma.

Wrth ateb y cwestiynau meddylia am dy brofiad mwyaf diweddar o enedigaeth.

Dylai’r holiadur cymryd tua 10 munud i’w gwblhau ac mae pob un o’r cwestiynau yn ddewisol, felly os nad wyt am ateb un neu fwy o’r cwestiynau gadawa fe heb ei ateb. Rydym yn croesawu pob ymateb hyd yn oed os nad yw’n gyflawn.

Gall rhai o’r cwestiynau yma ond bod yn berthnasol i’r fam naturiol. Os wyt ti’n bartner, ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr ateba unrhyw gwestiwn yr wyt yn teimlo sy’n berthnasol i ti. Os wyt o’r farn nad yw cwestiwn yn berthnasol gadawa fe heb ei ateb os gweli yn dda.

Os ydych am godi pryder penodol am y gofal neu driniaeth a gawsoch, yna cliciwch yma i gael gwybod sut mae gwneud cwyn.