Iaith:

Ymgynghori’n statudol ag awdurdodau tân ac achub yn ystod y broses o reoli datblygiadau

 

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio eich barn ar gynigion i ddiwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (fel y'i diwygiwyd) a Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016 er mwyn cynnwys Awdurdodau Tân ac Achub Cymru fel ymgyngoreion statudol.

 

Math (dewiswch un o'r canlynol)