Mewn argyfwng ffoniwch 999

Pa fath o ddigwyddiad ydych chi'n adrodd amdano? *