Cyflwyniad

 
Mae'r holiadur hwn yn cael ei gynnal gan Cymwysterau Cymru, y rheoleiddiwr cymwysterau nad ydynt yn raddau, a'r system gymwysterau, yng Nghymru.

Hoffem glywed barn canolfannau sy'n darparu unrhyw un o'r cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant newydd yng Nghymru - 
 
Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 a Lefel 3

Cymwysterau Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2 a Lefel 3

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Lefel A / UG Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

*Mae holiadur canolfan ar gyfer cymwysterau newydd Lefel 4 a 5 iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant newydd yng Nghymru ar gael ar-lein yma.
 
Mae cymryd rhan yn yr holiadur hwn yn wirfoddol, ac ni fyddwn yn gofyn am eich enw. Peidiwch ag enwi eich canolfan nac unrhyw unigolion yn eich ymatebion.

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni, a gall yr adborth a roddwch helpu i lywio ein gwaith o fonitro'r cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant hyn.

Dim ond tua phum munud y dylai'r holiadur hwn ei gymryd i'w gwblhau, a rhaid ei gwblhau mewn un eisteddiad.

Diolch am gymryd rhan yn ein holiadur.