Eich adborth ar wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

1. Eich adborth ar wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

0%
 
Diolch i chi am gymryd rhan yn yr arolwg hwn am wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Bydd eich adborth yn ein helpu i ddeall sut y gallwn wella'r wefan a'r wybodaeth a ddarparwn.

Mae'r arolwg hwn yn ddienw. Fodd bynnag, efallai y bydd rhywfaint o ddata yn cael ei gasglu trwy wefan SmartSurvey pan fyddwch yn cwblhau'r arolwg. I gael gwybod mwy am hyn, cyfeiriwch at polisi preifatrwydd SmartSurvey.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn defnyddio'ch adborth, darllenwch ein harweiniad ar yr hyn a wnawn â'ch data.

Bydd yr arolwg hwn yn cymryd tua 5 munud i'w gwblhau.