Ankieta dla posiadaczy pozwolenia na pracę

1. O ankiecie

0%
Wprowadzenie
Niniejsza ankieta jest skierowana do osób, które pracują lub pracowały na wyspie Jersey na podstawie pozwolenia na pracę. Odpowiedzi będą wykorzystywane anonimowo w ramach oceny polityki dotyczącej pozwoleń na pracę wyspy Jersey oraz ochrony zapewnianej pracownikom.

Ocena jest prowadzona za pośrednictwem Panelu oceny dla posiadaczy pozwolenia na pracę, który opracował Pion kontroli wyspy Jersey zajmujący się badaniem polityki i decyzji władz rządowych.

Czego dotyczy ankieta?
Ankieta dotyczy wrażeń związanych z pobytem i pracą na wyspie Jersey na podstawie pozwolenia na pracę.

Pozwoli nam ona poznać opinie posiadaczy pozwolenia na pracę oraz określić, w jaki sposób poprawić politykę w celu zapewnienia im wsparcia.

Ankieta zawiera konkretne pytania dotyczące uzyskania pozwolenia na pracę oraz warunków życia, ale również umożliwia wyrażenie ogólnej opinii na temat własnych doświadczeń związanych z pracą na wyspie Jersey.

Ankieta skierowana jest do posiadaczy pozwolenia na pracę, ale w Panelu swoją opinię mogą również wyrazić podopieczni, bezpośrednio przedstawiając swoje doświadczenia, pisząc do nas pod adres (w razie potrzeby anonimowo) Panelu: scrutiny@gov.je

Wypełnienie ankiety
Ankieta ta jest dobrowolna, a Twoje odpowiedzi będą traktowane anonimowo. W Panelu mogą znaleźć się cytaty pochodzące z odpowiedzi uzyskanych w otwartych pytaniach ankiety, ale nie będą przypisane do konkretnych osób.

Wypełnienie ankiety powinno zająć 15 minut. Termin wypełnienia ankiety to 2 czerwca 2023 r. 

Jeśli masz zapytania dotyczące ankiety lub chcesz anonimowo przekazać dodatkowe informacje poprzez Panel, skontaktuj się z nami pod adresem scrutiny@gov.je lub pod +44 01534 441084.