#manosavijauta

0%

 

Kviečiame dalyvauti apklausoje #manosavijauta, kurią atlieka Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro mokslininkai, bendradarbiaudami su Europos trauminio streso tyrimų asociacija (ESTSS). Šiuo tyrimu norime geriau suprasti su COVID-19 pandemijos poveikiu susijusius rizikos faktorius, stresorius bei žmonių poreikius skirtingose Europos šalyse.Projektas vykdomas gavus Vilniaus universiteto Psichologinių tyrimų etikos komiteto leidimą 2020-04-30 Nr. 44.
Žemiau pateikiame informaciją, kad galėtumėte apsispręsti dėl dalyvavimo šiame tyrime.
 

Ką turėsiu daryti, jei sutiksiu dalyvauti tyrime?
Jums sutikus dalyvauti tyrime, prašysime užpildyti klausimyną atsakant į klausimus apie patirtį, susijusią su COVID-19 pandemija, Jūsų patiriamą stresą, galimus neigiamus ar trauminius gyvenimo įvykius, įveikos būdus ir psichologinę gerovę. Anketos pildymas truks 15-30 min. Norime įvertinti ir pokyčius, tad kviesime Jus sudalyvauti antroje tyrimo dalyje po 6 mėn. Per šį laikotarpį Jums nereikės nieko daryti. Po 6 mėn. susisieksime su Jumis Jūsų nurodytais kontaktais. Jūs galite pasirinkti dalyvauti tik viename iš tyrimo etapų.
 

Ar aš privalau dalyvauti?
Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir priklauso tik nuo Jūsų asmeninio apsisprendimo. Jeigu Jūs sutiksite dalyvauti tyrime, galėsite bet kuriuo tyrimo metu persigalvoti ir nutraukti dalyvavimą tyrime nepateikiant atsisakymo priežasties.
 

Kaip bus naudojama mano pateikta informacija?
Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali. Tyrimo metu bus prašoma pateikti savo kontaktinę informaciją, kuri bus naudojama susisiekti su Jumis antro tyrimo etapo metu bei siunčiant jums rekomendacijas dėl neigiamų COVID-19 padarinių psichikos sveikatai ir gerovei mažinimo, kurios bus parengtos šio tyrimo rezultatų pagrindu. Jūs neprivalėsite pateikti savo asmeninių duomenų, informaciją apie dalyvavimą antrame etape bei apie rezultatus siųsime tik gavę Jūsų leidimą, galėsite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie tyrimą. Visi duomenys bus tvarkomi ir saugomi remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Vilniaus universiteto dokumentų saugojimo ir tvarkymo dokumentais. Prie Jūsų asmeninių duomenų turės prieigą tik šio tyrimo tyrėjai. Moksliniame darbe bus naudojami tik nuasmeninti Jūsų duomenys.
 

Kaip bus naudojami projekto metu gauti rezultatai?
Tyrimo rezultatai bus naudojami rengiant mokslines publikacijas ir praktines rekomendacijas. Tyrimo dalyviai turės galimybę susipažinti su apibendrintais tyrimo rezultatais, kuriuos planuojama skelbti mokslo darbuose.
 

Kokia numatoma dalyvavimo nauda?
Jūsų dalyvavimas padės tyrėjų komandai geriau suprasti asmenų psichosocialines reakcijas į COVID-19 pandemiją ir parengti rekomendacijas dėl neigiamų COVID-19 padarinių psichikos sveikatai ir gerovei mažinimo Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Jei norėsite, įgyvendinus tyrimą, Jums šios apibendrintos rekomendacijos bus atsiųstos ir galėsite su jomis susipažinti.  

Ar dalyvavimas tyrime sukelia kokią nors riziką?
Ne. Šis tyrimas turi minimalią riziką. Tyrėjų komanda nenumato jokios didesnės rizikos nei Jūsų atliekama įprastinė kasdieninė veikla. Kilus klausimams, tiek tyrimo metu, tiek po tyrimo, galėsite susisiekti su tyrėjais. Tyrimo pabaigoje Jums taip pat bus pateikiama informacija apie psichologinės pagalbos galimybes, tam kad, esant poreikiui ar pajutus neigiamas tyrimo pasekmes, galėtumėte gauti pagalbą.
 

Kontaktiniai duomenys
Jūs galite susipažinti su apibendrintais tyrimo rezultatais ar pasitraukti iš tyrimo susisiekdami su tyrėjų komandos vadovu prof. dr. Evaldu Kazlausku. Jei turite klausimų apie tyrimą, nedvejodami susisiekite el. paštu: psichotraumatologija@fsf.vu.lt; tel.+370 5 2686952.

Jei perskaitėte visą aukščiau suteiktą informaciją, neturite klausimų ir sutinkate dalyvauti apklausoje, perskaitykite žemiau pateiktą informaciją ir patvirtinkite savo sutikimą dalyvauti tyrime.
  • Patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau visą aukščiau pateiktą informaciją.
  • Suprantu, kokie yra tyrimo tikslai.
  • Man buvo suteikta galimybė kreiptis į tyrėjus tam, kad būtų atsakyti mano klausimai.
  • Suprantu, kad mano dalyvavimas yra savanoriškas, ir kad galiu bet kada laisvai pasitraukti iš tyrimo.
  • Sutinku, kad šiame moksliniame tyrime sukaupti duomenys būtų analizuojami ir apibendrinami.
  • Suprantu, kad šis tyrimas yra ilgalaikis ir tyrėjai gali susisiekti su manimi po 6 mėn. dėl dalyvavimo antrame tyrimo etape, mano nurodytais kontaktais.
  • Suprantu, kad aš galiu pateikti savo kontaktinius duomenis tam, kad man būtų atsiųstos parengtos rekomendacijos neigiamų COVID-19 padarinių psichikos sveikatai ir gerovei mažinimui.
  • Suprantu, kad mano pateikta kontaktinė informacija bus saugoma, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Vilniaus universiteto dokumentų saugojimo ir tvarkymo dokumentais.
  • Patvirtinu, kad man yra ne mažiau nei 18 m.
 

Žemiau patvirtinkite savo sutikimą dalyvauti tyrime. *