Adborth am broses pryderon AGIC

0%
Nod Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yw darparu gwasanaeth o safon wrth ymdrin รข phryderon pobl. Rhowch adborth am eich profiadau o'r broses pryderon trwy lenwi ein holiadur byr. Bydd hyn yn ein helpu i fonitro a, lle bo modd, nodi ffyrdd y gellir gwella'r broses pryderon.

Bydd eich ymateb yn cael ei drin yn ddienw.