Ffurflen Hunan-Gyfeirio'r Gwasanaeth Rheoli Pwysau

1. Help with my Weight

0%
Canllawiau hunangyfeirio
  • Ewch i dudalen Cymorth gyda'm mhwysau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i weld y gwasanaethau sydd ar gael cyn llenwi'r ffurflen hon.
  • Gellir defnyddio'r ffurflen hon i hunangyfeirio at raglenni SecondNature neu KindEating. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu rhaglen FIT Dragons, ewch i wefan Clwb Pêl-droed Wrecsam i wneud cais.
  • I lenwi'r ffurflen hon, bydd angen eich taldra, pwysau a BMI. Cliciwch yma i wirio eich BMI
  • Dim ond ar gyfer oedolion â BMI 30-45kg/m2 y gallwn dderbyn hunangyfeiriadau (neu 27.5-42.5kg/m2 os o grŵp ethnig Asiaidd, Du, Tsieineaidd neu'r Dwyrain Canol). Os mae eich BMI yn îs na'r ystod hon, ewch i Pwysau Iach Byw'n Iach am gymorth hunangyfeiriedig.
  • Os yw eich BMI yn uwch na'r ystod hon, bydd atgyfeiriad gan weithiwr iechyd proffesiynol yn sicrhau bod gennym y wybodaeth angenrheidiol i ddarparu'r cymorth mwyaf priodol. Gwelwch eich meddyg teulu.
  • Mae'r ffurflen hon ar gyfer hunangyfeirio yn unig. Os ydych am gyfeirio rhywun arall, gofynnwch i'ch gweithiwr iechyd proffesiynol gyfeirio gan WPRS neu BCU.DieteticsAdultWeightMgt@wales.nhs.uk
 

1. Enw Cyntaf *

 

2. Cyfenw *

 

3. Cyfeiriad a Côd Pȏst  *

 

4. Ydych chi wedi cofrestru gyda meddyg teulu yng Ngogledd Cymru? *