Ymgyngoriadau


Fersiwn hawdd ei ddeall: Cynllun atal sbwriel a thipio anghyfreithlon i Gymru

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

Y broses adolygu

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn wrthi’n cael eu hadolygu.

Bydd manylion canlyniad yr ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Dychwelyd i ymyngoriadau.