Dewis iaith arall

Arolwg adborth defnyddwyr Stats Cymru

1. Sut rydych chi'n defnyddio Stats Cymru

 
A fyddech gystal â llenwi’r arolwg byr hwn er mwyn ein helpu i wella StatsCymru. Gweld ein hysbysiad preifatrwydd (ar LLYW.CYMRU) ar y data a gasglwn.

1. Beth yw eich diddordeb yn nata Stats Cymru?

Dewiswch bob un sy’n berthnasol *

 

2. Sut ydych chi’n troi at ddata StatsCymru?

Dewiswch bob un sy’n berthnasol *

 

3. Dewiswch ateb o blith y rhestr isod sy’n sôn am eich defnydd o Ddata Agored *

 

4. Pa dasgau y byddwch yn eu cyflawni mewn perthynas â data Stats Cymru?

Dewiswch bob un sy’n berthnasol *

 

5. Yn gyffredinol, sut oeddech yn teimlo am wefan StatsCymru a ddefnyddioch heddiw? *

 

6. Pa wybodaeth yr oeddech yn chwilio amdani? *

 

7. Pa mor hawdd oedd hi i ddod o hyd i’r data yr oeddech yn chwilio amdano ar wefan StatsCymru? *

 

8. Beth yw eich barn am ansawdd y data ar wefan Stats Cymru? *

 

9. Sut allem wella gwefan Stats Cymru? *

 

10. A fyddech yn hoffi bod yn rhan o waith ymchwil defnyddwyr yn y dyfodol ar gyfer gwasanaeth newydd Stats Cymru? *